Katholieke Basisschool Panta Rhei

een school waar:
- uw kind zichzelf mag zijn;
- samenwerken belangrijk is;
- respect, verdraagzaamheid een eerlijkheid voorop staan;
- zelfstandigheid en zelfvertrouwen worden gestimuleerd;
- binnen klassikaal onderwijs oog is voor ieder kind;
- resultaten ook belangrijk zijn;
- leerlingen, hun ouders en inspectie tevreden over zijn;
- enthousiaste, betrokkenleerkrachten werken;
- team en ouders graag samenwerken;
- we een veilige en leerzame omgeving bieden.
Onderdeel van:
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)


Postbus 608
8200 AP Lelystad
H
O
M
E