Ouders

Medezeggenschapraad:

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De raad bestaat uit leden gekozen door de ouders/verzorgers en leden gekozen uit het onderwijzend team. De Medezeggenschapsraad adviseert aan én bespreekt schoolse zaken met de directeur. Vaak zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de Medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij is een belangrijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven.Het secretariaatsadres is:
Medezeggenschapsraad RK Basisschool Panta Rhei,
p/a Slufterplantsoen 2,
1316 KX Almere.
Telefoon: 036 - 533 53 49,
telefax: 036-5345922
e-mail : mrpantarheimail@gmail.com

Samenstelling medezeggenschapsraad:
Robin Kruythoff, ouder, voorzitter MR
Stefan Houtman, ouder, secretaris MR
Francine Wessing , personeel, lid MR
Marjolein Broekhoven, personeel, lid MR

De oudergeleding stelt zich voor: klik hier

MR vergaderdata
Donderdag 10-sep
Donderdag 12-nov
Donderdag 21-jan
Donderdag 24-mrt
Donderdag 19-mei
Donderdag 7-jul

MR jaarverslag 2014-2015


Notulen MR

Notulen 10-09-2015
Notulen 02-07-2015
Notulen 28-05-2015
MR Archief
O
U
D
E
R
S